Vďaka moderným dentálnym materiálom máme už teraz možnosť zhotoviť pacientom oveľa pohodlnejšie a estetickejšie snímateľné zubné náhrady.

 

Kedy ich používame?

V prípade, že nie je možné opraviť rozsah deficitu zubov pevnou náhradou.

Snímateľné protézy môžu byť rôzne, zvyčajne počet a umiestnenie zostávajúcich zubov určí, ktoré riešenie je pre pacienta najlepšie.

Keď na upevnenie protézy sú stále k dispozícii zuby, môže byť čiastočná, alebo môže byť úplná, keď už žiadne zuby v kosti nie sú. Úplné a čiastočné odnímateľné zubné náhrady sú mimoriadne rozmanité, pričom takmer každému pacientovi možno odporučiť iné riešenie, zvyčajne je treba zvážiť aj niekoľko možností pre rovnakú zubnú situáciu.

V prípade, ak chýba zub na konci zubného oblúka a keď nie je k dispozícii dostatočný počet zubov na zhotovenie úplnej pevnej náhrady, možno na zvyšné zuby zhotoviť pevnú korunku a snímateľnú protézu, ktorú možno k nej pripojiť.

V prípade ak už chýbajú všetky zuby, na bezzubú čeľusť zhotovíme kompletnú snímateľná protézu.

 

Výhody:

Zubné protézy je možné vyrábať s použitím umelých zubov rôznej kvality a estetiky podľa potrieb našich pacientov. Snímateľná zubná náhrada je dnes najdostupnejším riešením, nevyžaduje žiadny vážny zásah a jej vysoko kvalitný základný materiál zaručuje estetické a trvalé použitie.

Ak je pre Vás riešenie prostredníctvom snímateľnej zubnej náhrady neprijateľné, môžeme Vám snímateľnú zubnú náhradu stabilizovať implantáciou IMPLANTÁTU (umelého koreňa) Pozrite si naše fixne upevnené zubné náhrady