Naša zubná ambulancia – pod vedením Dr. Pétera Bellu - sa nachádza v Győri, jednom z najkrajších maďarských miest s históriou siahajúcou do dávnej minulosti. Našich pacientov tu čaká príjemné prostredie a spoľahlivý, priateľský personál.

 

 

 

Dr. Péter Bella

Študoval som na stomatologickej fakulte Centra lekárskych a zdravotníckych vied na Univerzite v Debrecíne, kde som v roku 2002 promoval.
V roku 2004 som sa stal špecialistom na ochorenia zubov a ústnej dutiny. Od roku 2009 riadim svoju súkromnú prax v Győri.

Po ukončení postgraduálneho štúdia implantologie na Münsterskej univerzite som v roku 2012 získal akademický titul Master of Oral Medicine in Implantology.

Mnohoročné skúsenosti s IMPLANTOLÓGIOU, nespočet chirurgických zákrokov, pomohli vytvoriť profesionálny objektívny pohľad. Pri chirurgických výkonoch nestačí venovať pozornosť len estetickým aspektom, ale je dôležité, aby implantovaný implantát (umelý koreň) bol tiež funkčný, to znamená, aby sa obnovila schopnosť žuvania.

Jedným z najmodernejších a najšetrnejších spôsobov nahradenia chýbajúcich zubov je implantácia.

Pri využití všestrannosti chirurgických výkonov s modernými implantačnými systémami, s presným plánom liečby, so šetrným a bezbolestným zásahom dosiahneme očakávaný a požadovaný výsledok.

Nie je lepší pocit, ako keď sa moji pacienti vrátia na kontrolu spokojní a s novým, sebavedomým úsmevom.

 

 

Rebeka Müller

V roku 2014 som maturovala na katolíckom školskom stredisku Vilmosa Apora.

V roku 2016 som získala vysokoškolský diplom na Katedre cestovného ruchu a hotelierstva SZIF Apáczai Csere Jánosa.

V roku 2016 som absolvoval štúdium v odbore zubný asistent a od roku 2017 som začala pracovať v zubnej ambulancii Prime Implant Studio Kft..

V roku 2018 som zložila skúšku odborného zubného asistenta.