Osobné stretnutie je nevyhnutnou súčasťou úspešného dentálneho ošetrenia.

V našej stomatologickej ambulancii sme Vám radi k dispozícii v čase dohodnutom na webovej stránke Prime Implant Studio alebo telefonicky. Tu máme príležitosť presne určiť Váš problém a vypracovať dôkladný liečebný plán.

Röntgenová diagnostika

Ak bežné vyšetrenie dutiny ústnej nepostačuje na zistenie problému, röntgenová diagnostika nám poskytne podrobnejší pohľad na presné stanovenie problému. Panoramatický röntgen, ktorý zobrazuje všetky zuby a štruktúry okolo neho, poskytuje množstvo informácií.

Na základe röntgenu možno diagnostikovať zubné kazy skryté medzi zubami a zápaly vzniknuté v kosti pod zubami. V mnohých prípadoch pri hľadaní ohniska nákazy hľadáme aj zápaly, ktoré je možné zistiť iba pomocou panoramatického röntgenového snímania. Zameriame sa aj na stav ďasien, čo podmieňuje dlhodobý úspech zubnej náhrady.

Panoramatická röntgenová snímka je tiež veľmi dôležitá aj pri zhotovovaní zubných náhrad a pri implantácii pre presné umiestnenie umelého koreňa (implantátu).

Panoramatický röntgen v röntgenovej miestnosti našej stomatologickej ambulancie, pomáha dosahovať maximálne vysokú kvalitu stomatologických ošetrení a chirurgických zákrokov.

Kombinácia konzultácie, vyšetrenia ústnej dutiny, röntgenovej snímky pomáha pri hodnotení stavu úst, pri stanovení liečby a pri zhotovení presnej cenovej ponuky.