Zhoršenie kvality zubov môže ovplyvniť niekoľko faktorov; genetika, nedostatočná starostlivosť o ústnu dutinu alebo nevyhľadanie stomatológa včas len kvôli strachu zo zákroku. Vo väčšine prípadov je dôsledkom, že estetický a funkčný stav chrupu sa výrazne zhorší. (ťažkosti so žuvaním, výslovnosťou, zmena tvaru tváre)

Medzery po chýbajúcich zuboch môžu tiež viesť k posunu okolitých zubov, takže následná korekcia bude pravdepodobne komplikovanejšia a nákladnejšia.

Ak je poškodená podstatná časť chrupu, riešením môže byť zubná náhrada.

V zubnej ambulancii Prime Implant Studio bežne vyrábame vysoko kvalitné, prirodzene vyzerajúce zubné náhrady, či už korunky, mostíky alebo snímateľné zubné náhrady. Ich účinná aplikácia je samozrejme podmienená stavom v ústnej dutine.

Precízne uloženie a dokonalý vzhľad väčšiny súčasných najmodernejších zubných náhrad sa opiera o technológiu navrhnutú a riadenú tzv. CAD/CAM počítačom.

Nemusíte sa obávať, že do zhotovenia trvalej zubnej náhrady, či už korunky alebo mostíka, zostanete s neúplným chrupom. Naša zubná ambulancia zhotoví dočasnú náhradu pre každého pacienta s týmto problémom.